Za peníze se dá postavit dům, ale teprve láska z něj udělá domov

Dětský domov

Sokolovská 620
Uherský Ostroh
687 24

+420 572591210
dduhostroh@centrum.cz

Telefonní čísla

+420 572591210

+420 572591230

 

Ředitelka Mgr. Jana Frühaufová, MBA

+420 773591210

Zástupce Bc. Radek Hnilička

+420 773591230

Sociální pracovnice Bc. Jana Nejezchlebová, DiS.

+420 734680472

Vychovatelé

+420 731236339

Elektronická pošta

dduhostroh@centrum.cz

ddzastupce@centrum.cz

dducetni@centrum.cz

ddsocialni@centrum.cz

dduo.byt1@centrum.cz

dduo.byt2@centrum.cz

dduo.byt3@centrum.cz

dduo.byt4@centrum.cz

Datová schránka

ID v73qjp4

Za brigádu na koně

11.05.2011 18:18

 Sobotní květnové odpoledne jsme my, děti Dětského domova Uherský Ostroh,  vyrazili na vycházku. Cílem naší  vycházky byly Kvačice, remízek u usedlosti pana Hanáka.

Našim úkolem bylo tento remízek vyčistit. A že bylo co uklízet ! Odpadkové pytle se plnily odhozenými plasty, sklenicemi, starými hadrami, starým nábytkem ….. Do brigádničení se zapojily i mladší děti, které ale pořád lákala zvířata za plotem usedlosti a už se těšily na prohlídku a opékání špekáčků. Většina už se nemohla dočkat, a tak jsme připravili oheň k opékání. Potom zazněl povel sundat plachtu z bryčky. Podívali jsme se, jak se strojí kůň a nasedat ! Zajezdili si všichni a náramně jsme si to užili. Celé odpoledne se vydařilo a jsme rádi, že jsme se podíleli na jarním úklidu našeho města, kde bydlíme a věříme, že remízek už nebude lákat k ukládání odpadků !

 Děti z DD Uherský Ostroh