Za peníze se dá postavit dům, ale teprve láska z něj udělá domov

Dětský domov

Sokolovská 620
Uherský Ostroh
687 24

+420 572591210
dduhostroh@centrum.cz

Podpořte prosím přání dětí dětského domova

https://spln-prani.webnode.cz/

 (Daruj sen! | Donio) 

Za brigádu na koně

11.05.2011 18:18

 Sobotní květnové odpoledne jsme my, děti Dětského domova Uherský Ostroh,  vyrazili na vycházku. Cílem naší  vycházky byly Kvačice, remízek u usedlosti pana Hanáka.

Našim úkolem bylo tento remízek vyčistit. A že bylo co uklízet ! Odpadkové pytle se plnily odhozenými plasty, sklenicemi, starými hadrami, starým nábytkem ….. Do brigádničení se zapojily i mladší děti, které ale pořád lákala zvířata za plotem usedlosti a už se těšily na prohlídku a opékání špekáčků. Většina už se nemohla dočkat, a tak jsme připravili oheň k opékání. Potom zazněl povel sundat plachtu z bryčky. Podívali jsme se, jak se strojí kůň a nasedat ! Zajezdili si všichni a náramně jsme si to užili. Celé odpoledne se vydařilo a jsme rádi, že jsme se podíleli na jarním úklidu našeho města, kde bydlíme a věříme, že remízek už nebude lákat k ukládání odpadků !

 Děti z DD Uherský Ostroh