Za peníze se dá postavit dům, ale teprve láska z něj udělá domov

Dětský domov

Sokolovská 620
Uherský Ostroh
687 24

+420 572591210
dduhostroh@centrum.cz

Domov před přestavbou

Budova dětského domova byla postavena v roce 1921 a sloužila pro zdravotnické účely. Od roku 1945 byl v budově umístěn sirotčinec, který se v roce 1948 přejmenoval na dětský domov.

V osmdesátých letech minulého století byla budova přestavěna na dětský domov rodinného typu se třemi byty pro 24 dětí, 6 - 9 vychovatelů a 4 - 6 provozních zaměstnanců.

Do současné podoby byl zrekonstruován v období od 3. března do 1. října roku 2004. Celá budova byla nadstavěna, přistavěna a zmodernizována. Nyní se v ní nacházejí čtyři byty po 6 - 8 dětech se třemi vychovateli na každý jeden byt. O provoz se stará sedm provozních pracovníků.

Současný domov

Budova se skládá z jednoho podzemního a čtyř nadzemních podlaží. V 1. NP je umístěn byt pro nejstarších šest dětí. Jsou zde tři pokoje dětí se sociálním zařízením, kuchyně s jídelnou a čistící místnost. Převládající barvou je červená. Krom bytů se v prvním patře nacházejí i kanceláře ředitelky, zástupce ředitele, účetní, sociální pracovnice či kuchyň.

2. NP je laděno do pomerančova. Ve třech pokojích zde žije osm dětí. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Krom pokojů jsou tady také kuchyň s jídelnou, obývací pokoj a čistící místnost. Stejně jako 2. NP jsou řešeny i podlaží třetí a čtvrté. Rozdílnosti jsou jen v barevnosti bytů. 3. podlaží se pyšní zelenou barvou, zatímco ve čtvrtém patře vládne modrá.

Pro zaměstnance je ve druhém patře zřízena denní místnost se šatnami a sociálním zařízením se sprchami.

Domov je vybaven i místností arteterapie s keramickým kruhem, pecí a tkalcovským stavem. Dále máme i hobby místnost pro jakýkoliv pohyb a hru.

Podzemní podlaží je královstvím našeho domovníka. Má zde kotelnu a taky tady máme sušárnu.

Za domovem je vybudováno multifunkční hřiště s umělou trávou.

Přestavba

Dlouho jsme bydleli ve starším domě, který už ale delší dobu nevyhovoval našim představám o
bydlení ani jiným věcem. V roce 2005 jsme se tedy pustili do velké přestavby.

Pokud se chcete podívat, jak přestavba probíhala, můžete si stáhnout naši fotodokumentaci.

Podpořte prosím přání dětí dětského domova

https://spln-prani.webnode.cz/

 (Daruj sen! | Donio)