Za peníze se dá postavit dům, ale teprve láska z něj udělá domov

Dětský domov

Sokolovská 620
Uherský Ostroh
687 24

+420 572591210
dduhostroh@centrum.cz

Podpořte prosím přání dětí dětského domova

https://spln-prani.webnode.cz/

 (Daruj sen! | Donio) 

Víkend na přání s centrem Sámovka

27.07.2011 00:00

Na úplném počátku naší cesty za úžasnou výhrou byla výzva naší paní ředitelky, kdo má zájem se zapojit do soutěže s centrem Sámovka o Víkendový pobyt na přání v Praze. Řekla jsem si, že to s mými dětmi ve 2. rodinné skupině zkusím. Děti ihned přijaly nápad soutěžit s nadšením. Soutěžili jsme od února do června. Soutěž spočívala v plnění úkolů ve 4. kolech. Postup do dalších kol si vždy děti musely zasloužit splněním všech úkolů. Tématem každého kola byla pohádka od dánského spisovatele H. CH. Andersena. Jedna z pohádek byla např. Císařovy nové šaty. K tématu pohádky navazovaly vždy úkoly, které prověřily děti, jak se umí nad daným tématem zamyslet, ale také úkoly vyžadující jejich tvořivost a nápaditost. Vždy jsem je motivovala, aby do plnění úkolů daly také něco navíc „ze sebe“. Proto se u odpovědí objevily navíc nakreslené obrázky. Děti do plnění úkolů daly maximum, proto měly vždy radost, když jsem jim přinesla obálku ze Sámovky s další pohádkou a soutěžními úkoly. V červnu, kdy soutěž vrcholila a poslali jsme poslední splněné úkoly, jsme všichni už napjatě čekali na vyhodnocení. Na konci června se na internetových stránkách Sámovky objevily výsledky a získali jsme vysněné 1. místo. Děti zářily radostí. Děti měly před sebou tím pádem ještě jeden velmi příjemný úkol, a to naplánovat si ve spolupráci s centrem Sámovka pobyt v Praze dle jejich přání. Tento pobyt si děti 2. rodinné skupiny užijí na konci srpna, jako skvělou tečku za prázdninami a čeká na ně Aquapark v Čestlicích, ZOO ve Tróji a mnoho dalších zajímavostí a radovánek v Praze. Už se moc těšíme.