Za peníze se dá postavit dům, ale teprve láska z něj udělá domov

Dětský domov

Sokolovská 620
Uherský Ostroh
687 24

+420 572591210
dduhostroh@centrum.cz

Telefonní čísla

+420 572591210

+420 572591230

 

Ředitelka Mgr. Jana Frühaufová, MBA

+420 773591210

Zástupce Bc. Radek Hnilička

+420 773591230

Sociální pracovnice Bc. Jana Nejezchlebová, DiS.

+420 734680472

Vychovatelé

+420 731236339

Elektronická pošta

dduhostroh@centrum.cz

ddzastupce@centrum.cz

dducetni@centrum.cz

ddsocialni@centrum.cz

dduo.byt1@centrum.cz

dduo.byt2@centrum.cz

dduo.byt3@centrum.cz

dduo.byt4@centrum.cz

Datová schránka

ID v73qjp4

Ukliďme svět, ukliďme Česko!

06.04.2019 00:00

V sobotu 6. 4. se po celém světě pustili do úklidu svého okolí lidé, kterým není lhostejné, jak to v jejich nejbližším okolí vypadá. Také děti z Dětského domova v Uherském Ostrohu přiložily ruku k dílu a po domluvě s MěÚ Uherský Ostroh se pustily do úklidu přiděleného úseku. I přesto, že počasí nám zpočátku nebylo nakloněno, po obědě se mraky rozplynuly a k práci nám již svítilo sluníčko. Po příchodu na místo jsme děti seznámily s prostorem, který máme dnes uklidit. Nám přidělený remízek ve směru na Ostrožskou Lhotu se neuklízel snadno. Rozdali jsme si pracovní rukavice a přidělené igelitové pytle jsme začali plnit nalezenými „poklady“. V hloubi remízku jsme našli překvapivé nálezy, zbytky plastových a skleněných nádob, konzervy a další odpad všeho druhu. Překvapil nás „odložený“ starý kočárek, novodurové odpadové trubky a také koberec, který již svému majiteli dosloužil. Stavební suť, která se také v útrobách remízu nachází, již nebylo v našich silách odklidit. Všichni zúčastnění se podivovali nad důvody, které vedou někoho k tomu, aby svůj odpad vyvážel do přírody v situaci, kdy město nabízí k ukládání veškerých odpadů sběrný dvůr. S dobrým pocitem, že jsme pomohli přírodě i nám všem, jsme se procházkou vrátili domů.

Za všechny zúčastněné teta Štěpánka a strýc František.