Za peníze se dá postavit dům, ale teprve láska z něj udělá domov

Dětský domov

Sokolovská 620
Uherský Ostroh
687 24

+420 572591210
dduhostroh@centrum.cz

Podpořte prosím přání dětí dětského domova

https://spln-prani.webnode.cz/

 (Daruj sen! | Donio) 

Preventivní vlak

07.04.2010 22:04

    V minulých dnech zastavila v Uherském Hradiště vlaková souprava. Ne obyčejná. Její vagony byly tématicky zaměřené na prevenci při cestování vlakem, poskytování první pomoci a nehodovosti v souvislosti se střetem s vlakem. Jeden vagon byl věnován historii na železnici.

    Odpoledne se skupina osmi dětí s vychovatelkou vydala jak jinak než vlakem z Uh. Ostrohu do Uh. Hradiště. Po příjezdu na nádraží jsme zamířili k nápadně pomalovanému vagónu. Zde nás přivítal tiskový mluvčí českých drah pan Ondřej Kubala a pozval nás do kinematovlaku. Po krátkém seznámení s projektem Preventivní vlak Jaro 2010, nám pustil film. Autentické záběry z nehod při střetu člověka s vlakem, nebo auta s vlakem opravdu braly dech. Mnozí získali nové informace, jak snadné je přijít k úrazu při zakázaných hrách v kolejištích, na odstavených vagónech, nebo riskování při nastupování či vystupování. K úrazu s trvalými následky v tom lepším případě. Mnoho takových končí smrtí.

    V druhém vagónu nás čekal drážní inspektor, policista a pracovník BESIPu. Všichni měli krátké reportáže týkající se dopravy, nehod a prevence na železnici. Na všechny zapůsobily nehody, které nám přiblížil policista, protože si vybral ty z našeho nejbližšího okolí.

    Ve třetím na nás čekali záchranáři a hasiči. Čekal nás nácvik první pomoci. Nutno říci, že naše děti si věděly rady a poskytnutí první pomoci i teoretickou část zvládli na jedničku.

    Odměnou byla návštěva posledního vagónu. Strojvůdce ve výslužbě nám přiblížil  historii všeho, co se týkalo práci na železnici. Zajímavostí byly tresty za nevhodné chování ve vlaku už z roku 1857, vlakové lístky či části uniforem, dorozumívání jednotlivých stanic, nebo práce při obsluze stanic. Jak se zdá být s dnešní technikou vše jednodušší.

    Tato akce se velmi líbila, měla velký ohlas a děti získaly respekt při cestování vlakem a chování na přejezdech či přechodech přes železnici. Doufejme, že si z toho odnesou i něco do života a dnešní akce neupadne brzy v zapomnění.