Za peníze se dá postavit dům, ale teprve láska z něj udělá domov

Dětský domov

Sokolovská 620
Uherský Ostroh
687 24

+420 572591210
dduhostroh@centrum.cz

Podpořte prosím přání dětí dětského domova

https://spln-prani.webnode.cz/

 (Daruj sen! | Donio) 

Noci s Andersenem

31.03.2017 00:00
Proč neprožít kouzelnou noc, poznat, jak úžasnou věcí se může stát kniha a na vlastní kůži si vyzkoušet, že tajemná dobrodružství z jejích stránek se dají zažít i doopravdy?  
Děti z našeho Dětského domova v Uherském Ostrohu takové noci plné zážitků prožívají již několik let, protože součástí našeho života se stala Noc s Andersenem, akce vytvořená uherskohradišťskými knihovnicemi Mirkou Čápovou a Hankou Hanáčkovou na podporu dětského čtenářství. 
Ta letošní pro nás však byla výjimečná prostředím, ve kterém se odehrávala. Strávili jsme ji totiž na zámku v Uherském Ostrohu, a i proto jsme se námětem odlišili od většiny jiných nocležníků. Nádherné prostředí zámecké galerie nás inspirovalo k toulkám po hradech a zámcích, poznávání historie a seznámení se s pověstmi našeho regionu.
Na zámku nás uvítala místní knihovnice paní Hrdinková, která děti seznámila s knihovnou a zámkem, připomněla dlouholetou tradici této akce a stala se i první předčítající večera. Pro děti připravila drobné dárky, ale především knihy, a že bylo z čeho vybírat!
A pak jsme se již zámeckými pány stali my. Čtené příběhy plné cti, zrady, lásky, ale i úsměvné příběhy strašidýlek, jejichž trable se kupodivu téměř nelišily od těch našich dětí, vystřídaly chvíle napětí. Objevil se totiž tajemný pergamen s prosbou o pomoc od zdejší zakleté paní. Zašifrované úkoly nás přivedly do mnoha temných i trochu děsivých zákoutí, ale nikdo se nevzdal a snad se nám podařilo pomoci. Jako odměna za statečnost se v zámecké komnatě objevily šaty princezen a princů a děti se mohly přeměnit v historické postavy. Nápad sehrát divadelní představení nebyl daleko. Po několika zkouškách se již před diváky odehrál dramatický příběh se šťastným koncem a odměněný bouřlivým potleskem.
Půlnoční zvon ze zámecké věže nás pak již zahnal do pelíšků, a pokud se někomu zdály sny, byly to sny krásné…
Závěrem bychom rádi mnohokrát poděkovali zejména paní inženýrce Jiřině Galuškové, místostarostce Uherského Ostrohu, díky níž jsme mohli přenocovat v nádherném prostředí zámku a dalším pracovníkům Městského úřadu v Uherském Ostrohu. Nemenší díky patří panu řediteli MgA. Michalu Zetelovi Ph.D. a zaměstnancům Slováckého divadla, kteří nám pro děti zapůjčili kostýmy. Zasloužili se o to, že ta letošní noc byla opravdu kouzelnou a nezapomenutelnou.
 
Lenka Burešová, vychovatelka