Za peníze se dá postavit dům, ale teprve láska z něj udělá domov

Dětský domov

Sokolovská 620
Uherský Ostroh
687 24

+420 572591210
dduhostroh@centrum.cz

Podpořte prosím přání dětí dětského domova

https://spln-prani.webnode.cz/

 (Daruj sen! | Donio) 

Námořnický den s Povodím Moravy

03.06.2016 00:00

Slavili jste někdy svůj svátek učením? Nedívejte se tak divně, děti z Dětského domova v Uherském Ostrohu ano.  ZSM povodí Moravy v rámci spolupráce s uvedeným dětským domovem uspořádalo u příležitosti dne dětí vzdělávací plavbu po řece Moravě.

Téměř třicítka dětí se se svými tetami a strejdy vydala v „námořnickém“ oblečení k plavební komoře v Uherském Ostrohu. Už v tomto bodě byla situace výjimečná, poněvadž zde pravidelně děti sledovávaly projíždějící lodě a teď to měly být ony, kteří na této vodě pojedou. Obavy a rozpaky se rozplynuly při přistavení lodě Jan Amos (jak prozíravé a příznačné), na kterou malí i větší plavčíci či námořníci nastoupili. Ještě před vyplutím však zaměstnanci ZSM seznámili děti a jejich vychovatele se základními činnostmi Povodí Moravy, stručnou historií Baťova kanálu a s funkcí plavební komory Uherský Ostroh s unikátním zvedacím mostem.  Při plavbě po řece Moravě mimo jiné ukázali rozdíl mezi upraveným a neupraveným tokem a objasnili důvody pro rozdělení řeky nad městem na dvě samostatná koryta – Moravu a tzv. Novou Moravu (OR Moravy). Děti tak poznaly město, ve kterém vyrůstají, nezvyklým pohledem z vody, živě se zajímaly o vodní živočichy, kteří si je zvědavě prohlíželi, zajímavé byly rostliny rostoucí přímo u vody, stačilo jen natáhnout ruku… Děti ani nepoznaly, že se učí něčemu novému, neznámému, ale velmi důležitému pro život. Voda je život a musíme si ji chránit.

„Podobné nenásilné vzdělávací aktivity dlouhodobě považuji za nedílnou součást naší činnosti, řada lidí totiž vnímá péči o vodu a vodní toky jako něco nepodstatného“, vysvětlil ředitel ZSM Ing. Pavel Cenek.

S jeho slovy souhlasili všichni pracovníci dětského domova a shodli se, že ve spolupráci budou pokračovat i v dalším období.

Díky za vše, kapitáni ze ZSM Povodí Moravy, bylo nám skvěle.

Vaši plavčíci a námořníci z Dětského domova Uherský Ostroh