Za peníze se dá postavit dům, ale teprve láska z něj udělá domov

Dětský domov

Sokolovská 620
Uherský Ostroh
687 24

+420 572591210
dduhostroh@centrum.cz

Podpořte prosím přání dětí dětského domova

https://spln-prani.webnode.cz/

 (Daruj sen! | Donio) 

BIOFEEDBACK V PODMÍNKÁCH DĚTSKÉHO DOMOVA

13.08.2013 10:23

„V době od května do listopadu 2012 probíhaly s dětmi v našem DD terapie pomocí HRV biofeedback, EEG biofeedback a cvičení na MFT Challenge Disc.

Terapie probíhaly pravidelně za účasti pracovníků občanského sdružení Rovné šance dětem z Uherského Hradiště.

Za celou dobu spolupráce bylo odtrénováno více jak 250 hodin s velmi dobrým výsledkem. Děti byly vhodně motivovány a přístup k nim byl individuální a velmi citlivý. Přístroje na psychomotorická cvičení MFT Challenge Disc a HRV biofeedback využívají i děti nezapojené v projektu. Terapie pokračují i nyní a je dohodnuta zápůjčka zdarma na další období.“

Tolik doslova strohá novinářská zpráva.

My však začneme jinak: VÍTE, CO JE TO BIOFEEDBACK ? Je to něco zdravého jako biopotraviny ? Nebo biomasa ? Anebo jako všechno, co má předponu bio ? To raději ne. Použijeme raději odborný výklad PhDr. Jiřího Tyla, který nám vše představí:

Přirozená biologická zpětná vazba, biofeedback, existuje doslova odjakživa: živé organismy jsou živé proto, že mají zpětnou vazbu o svém chování. Život sám je nositelem účelné zpětné vazby a homeostázy (sebeudržování rovnováhy organismu). Biofeedback je přirozený jev.

Biofeedback lze také navodit za účelem učení, tréninku, léčby. Lékař říkající "dýchejte zhluboka", učitel říkající "to jsi dobře přečetl", trenér křičící "přidej", ti všichni dávají zpětnou vazbu řečí. Psycholog jako přítel z povolání dává zpětnou vazbu: "vypovídejte se z toho", "můžete povídat, co vás napadá". Psychologický rozhovor dává zpětnou vazbu, že můžeme odstranit, co nám brání. Jakýkoli signál, který o sobě subjekt vnímá, je forma biofeedbacku.

To, co dělá příroda, či odborník bez přístroje, dělá i biofeedback vybavený přístrojem: dává nám signál o sobě.

Člověk v moderní společnosti používá přístrojový biofeedback velmi často. Pokaždé, když jste si změřili teplotu teploměrem nebo stoupli na váhu, použili jste přístrojový biofeedback. Teploměr nám říká, jestli máme horečku a máme si jít lehnout; váha, jestli jsme přibrali. Obě pomůcky nám dávají "zpětnou vazbu" o našem stavu. Vyzbrojeni touto informací, můžeme podniknout kroky k vylepšení svého stavu. Když máme horečku, jdeme do postele - pokud ovšem na signály svého těla dáme. Když jsme přibrali na váze, rozhodneme se méně jíst - a dokonce to někdy uděláme.

Psychologové, lékaři, odborníci pracující s biofeedbackem, používají signálů svých komplikovaných přístrojů podobným způsobem, jako každý užívá teploměr.

EEG biofeedback je metoda, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně "rozladění") svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu.

Ve vstupním vyšetření zjistíme, co si přejete resp. potřebujete na fungování svého mozku zlepšit, jestli soustředění, pozornost, vůli, paměť, uvolnění apod. Snažíme se zjistit, proč váš mozek nefunguje, jak by měl. Zajistíme záznam vašeho EEG (elektroencefalogram je popis elektrické aktivity mozku).

Provedeme zkušební EEG biofeedback trénink, abychom mohli odhadnout, jaký u vás může mít úspěch. Tento výsledek zpravidla získáme již po prvním zkušebním sezení, protože z něho vyčteme tzv. křivku učení.

Trénink za pomoci EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý. Pokud je prováděn odborníkem, nepředstavuje riziko, protože nemá vedlejší účinky. Není návykový a jeho efekt je dlouhodobý.

Technika používá snímací elektrodu, přiloženou na temeno hlavy, a dvě elektrody připevněné na uši. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači. Počítač analyzuje signál a zajišťuje "feedback" - zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku.

Průběh svých mozkových vln před sebou vidíte na obrazovce "přeložený" do podoby video hry, kterou hrajete pouze silou své myšlenky - ryzí vůlí, bez klávesnice nebo myši. "Hru" ovládáte jen činností svého mozku. Jinými slovy: mozek řídí sám sebe. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, je hráč odměňován úspěšnými výsledky. Poté, co vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí. Mozek postupně reaguje na motivační vodítka, které mu počítač poskytne tím, že ho odměňuje za dobré výsledky ve hře. Tak mozek sám rozvíjí proces učení nových, vhodnějších frekvencí mozkových vln.

Frekvence elektrické aktivity mozku, které se mozek biofeedbackem učí, jsou stanoveny podle vědeckých poznatků o fungování mozku v určitých stavech nebo při výkonech. Byly odvozeny z výzkumů jedinců, kteří mají optimálně fungující mozek: např. pilotů a jogínů.

A v čem nám tato metoda pomáhá ? Nejefektivnější aplikace jsou poruchy spánku, noční enureza u dětí, nespavost typu problému usnout, nespavost typu probouzení v noci, kombinovaná nespavost, tj. nemožnost usnout + časté probouzení v noci současně, mizí noční děsy. Dále syndrom manažerského stresu, váš stav se terapií celkově zklidní. Zlepší se spánek, vrací se nebo se zkvalitňuje schopnost soustředění. Zrychlují se vaše výkony (paměť, rozhodování, plánování), posilujete svou vůli.

Máte-li poruchu pozornosti, soustředění, učení, chování a podobné potíže (tzv. lehké mozkové dysfunkce), v průběhu terapie vaše impulsivita, těkavost, neklid či agresivita na trénink reagují. Vaše chování se zklidní, budete se lépe ovládat, posílíte svou vůli. Může se zlepšit i vaše myšlenková činnost.

Pokud patří mezi vaše problémy úzkosti a deprese, dojde díky tréninku EEG biofeedbackem ke zlepšení nálady. Sníží se pocity únavnosti a slabosti, zlepší se váš kontakt s okolím, zbystří se paměť.

A teď si řeknete – tolik odbornosti a jak to, že to ty děti baví ? Baví, protože vše se provádí prostřednictvím počítače a co je propojeno s počítači, je pro dnešní děti IN. Tuto metodu v našem zařízení provádí a vyhodnocují externí odborní pracovníci, naši dva pedagogičtí pracovníci – strýc František a teta Štěpánka jsou zaškoleni a jsou tzv. každodenními trenéry.

Příště si můžeme sdělit, jak na biofeedback pohlížejí děti.