Bez obav, zvládnu to!

02.02.2012 08:14

Jedním z nejdůležitějších životních rozhodnutí je jistě pro každého dospívajícího člověka volba vhodného učebního, nebo studijního oboru. Dětem vycházejícím ze základních škol, které jsou umístěny z nejrůznějších důvodů v dětských domovech, má s tímto rozhodováním pomoci projekt „Bez obav – zvládnu to“.

Projekt má pod křídly občanské sdružení Euforall z Olomouce pod vedením Ing. Pavla Srovnala. V rámci projektu děti navštěvovaly po jedem kalendářní rok Střední odborná učiliště, kde se seznámily s obory, které daná škola nabízí. Děti z Dětského domova v Uherském Ostrohu nejprve navštěvovaly Střední školu oděvní a služeb ve Vizovicích. Zde se prakticky seznámily s nabízenými vzdělávacími obory a byly nadšené, poněvadž tuto možnost ještě nikdy neměly.

Od září do prosince minulého roku pak děti navštívily  Střední odbornou školu Luhačovice. Tato škola jim nabídla 3 studijní obory, které se zaměřují na práci se dřevem, kovem a keramikou. V rámci víkendových návštěv si všichni vyzkoušeli práci s jednotlivými materiály pod vedením mistrů odborného výcviku a svými výrobky mohli například udělat radost někomu ze svých blízkých. Děti vyráběly stojánek na mobilní telefon ze dřeva, mohli si vykovat malý přívěšek na krk, nebo si nechat vypálit vánoční ozdoby z keramiky. V prostorách dílen SOU měly děti možnost vidět také práce maturantů jednotlivých oborů, což byly například dřevěné šperkovnice nebo keramické plastiky. Z každé takovéto tvůrčí návštěvy odjížděli všichni plní dojmů a nových zkušeností a snad také s jasnější představou jakým směrem by se chtěli ve svém dalším vzdělávání ubírat. A to je také bezpochyby záměr všech zúčastněných na tomto projektu.  


František Juřička, vychovatel DD Uherský Ostroh

 

—————

Zpět


Kontakt

Dětský domov

Sokolovská 620, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh

+420 572591210


Telefony

+420 572591210

+420 572591230

+420 773591210 - ředitelka Mgr. Jana Frühaufová, MBA

+420 773591230 - zástupce Bc. Radek Hnilička

+420 734680471 - účetní Ludmila Chrbjátová

+420 734680472 - sociální pracovnice Bc. Jana Nejezchlebová, DiS.

+420 731236339 - vychovatelé

Elektronická pošta

dduhostroh@centrum.cz

ddzastupce@centrum.cz

dducetni@centrum.cz

ddsocialni@centrum.cz

dduo.byt1@centrum.cz

dduo.byt2@centrum.cz

dduo.byt3@centrum.cz

dduo.byt4@centrum.cz

Datová schránka

ID v73qjp4