Za peníze se dá postavit dům, ale teprve láska z něj udělá domov

Dětský domov

Sokolovská 620
Uherský Ostroh
687 24

+420 572591210
dduhostroh@centrum.cz

Podpořte prosím přání dětí dětského domova

https://spln-prani.webnode.cz/

 (Daruj sen! | Donio) 

Bez obav, zvládnu to!

02.02.2012 08:14

Jedním z nejdůležitějších životních rozhodnutí je jistě pro každého dospívajícího člověka volba vhodného učebního, nebo studijního oboru. Dětem vycházejícím ze základních škol, které jsou umístěny z nejrůznějších důvodů v dětských domovech, má s tímto rozhodováním pomoci projekt „Bez obav – zvládnu to“.

Projekt má pod křídly občanské sdružení Euforall z Olomouce pod vedením Ing. Pavla Srovnala. V rámci projektu děti navštěvovaly po jedem kalendářní rok Střední odborná učiliště, kde se seznámily s obory, které daná škola nabízí. Děti z Dětského domova v Uherském Ostrohu nejprve navštěvovaly Střední školu oděvní a služeb ve Vizovicích. Zde se prakticky seznámily s nabízenými vzdělávacími obory a byly nadšené, poněvadž tuto možnost ještě nikdy neměly.

Od září do prosince minulého roku pak děti navštívily  Střední odbornou školu Luhačovice. Tato škola jim nabídla 3 studijní obory, které se zaměřují na práci se dřevem, kovem a keramikou. V rámci víkendových návštěv si všichni vyzkoušeli práci s jednotlivými materiály pod vedením mistrů odborného výcviku a svými výrobky mohli například udělat radost někomu ze svých blízkých. Děti vyráběly stojánek na mobilní telefon ze dřeva, mohli si vykovat malý přívěšek na krk, nebo si nechat vypálit vánoční ozdoby z keramiky. V prostorách dílen SOU měly děti možnost vidět také práce maturantů jednotlivých oborů, což byly například dřevěné šperkovnice nebo keramické plastiky. Z každé takovéto tvůrčí návštěvy odjížděli všichni plní dojmů a nových zkušeností a snad také s jasnější představou jakým směrem by se chtěli ve svém dalším vzdělávání ubírat. A to je také bezpochyby záměr všech zúčastněných na tomto projektu.  


František Juřička, vychovatel DD Uherský Ostroh