Za peníze se dá postavit dům, ale teprve láska z něj udělá domov

Dětský domov

Sokolovská 620
Uherský Ostroh
687 24

+420 572591210
dduhostroh@centrum.cz

Podpořte prosím přání dětí dětského domova

https://spln-prani.webnode.cz/

 (Daruj sen! | Donio) 

Nechci sedět v koutě

17.04.2012 09:37

 

NECHCI SEDĚT V KOUTĚ je název právě skončeného projektu pro děti Dětského domova Uherský Ostroh, který finančně podpořila Nadace Terezy Maxové dětem. Cílem projektu bylo seznámit děti s různými druhy tanců a základy společenského chování.

Všechny děti měly možnost si ve 13 lekcích osvojit základní kroky historických, společenských, folklórních, moderních i country tanců. Vše zvládaly za po pomoci odborných lektorek a lektorů, které zabezpečil DDM Pastelka. Jednotlivé lekce byly prokládány jinými pohybovými aktivitami, např. pohybovým dominem, které mělo u dětí i tet velký úspěch. Ke zklidnění a načerpání sil do dalších „kroků“ bylo použito promítání filmů s taneční tématikou. Aby náhodou v nácviku nevznikla nějaká prodleva, děti na Pastelce i nocovaly. A který že tanec si oblíbily děti nejvíce ? Nebudete věřit, je to flamengo ! V rámci společenského chování měly děti možnost shlédnout a následně si vyzkoušet v restauraci zakládání tabulí k různým společenským příležitostem. Vyvrcholením bylo připravení tabule k vlastnímu ukončení projektu. Ač to ze začátku nevypadalo, nakonec se do projektu aktivně zapojily všechny děti. Snaha, aby žádné dítě dětského domova při diskotékách, hodech, plesech a zábavách nesedělo v koutě, byla naplněna beze zbytku. Naše poděkování patří paní Šlosárové, pracovnici DDM Pastelka za bezchybnou organizaci a Nadaci Terezy Maxové dětem za finanční podporu.  


Mgr. Jana Frühaufová, řed DD UO

Zdroj