Za peníze se dá postavit dům, ale teprve láska z něj udělá domov

Dětský domov

Sokolovská 620
Uherský Ostroh
687 24

+420 572591210
dduhostroh@centrum.cz

Telefonní čísla

+420 572591210

+420 572591230

 

Ředitelka Mgr. Jana Frühaufová, MBA

+420 773591210

Zástupce Bc. Radek Hnilička

+420 773591230

Sociální pracovnice Bc. Jana Nejezchlebová, DiS.

+420 734680472

Vychovatelé

+420 731236339

Elektronická pošta

dduhostroh@centrum.cz

ddzastupce@centrum.cz

dducetni@centrum.cz

ddsocialni@centrum.cz

dduo.byt1@centrum.cz

dduo.byt2@centrum.cz

dduo.byt3@centrum.cz

dduo.byt4@centrum.cz

Datová schránka

ID v73qjp4

Investice do rozvoje vzdělávání

09.04.2012 00:01

Projekt "KLUBY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Zapojili jsme se od 1.3.2012 jako partneři do projektu "Kluby neformálního vzdělávání".
Projekt je zaměřen na podporu nabídky neformálního vzdělávání,individualizace neformálního vzdělávání a integračních aktivit pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve Zlínském kraji.Záměr projektu naplňuje také 10 vzdělávacích seminářů pro pedagogy a pracovníky NNO, kteří pracují v oblasti volnočasových aktivit pro děti se SVP.V projektu vzniknou a po dobu 2 školních roků budou vyvíjet svoji činnost kluby neformálního vzdělávání pro děti se SVP (aktivity v oblasti arteterapie, muzikoterapie, PC kroužků)
Další oblast činnosti pro děti a žáky představuje realizace 10-ti jednorázových integračních akcí, včetně zpracování metodických podkladů.Individualizace vzdělávání bude naplňována sestavením metodiky, vytvořením a naplňováním 30-ti individuálních plánů pro děti se SVP pro rozvoj jejich kompetencí v neformálním vzdělávání.
V projektu bude podpořeno 150 dětí se SVP, 25 pedagogů a pracovníku NNO. Projekt bude realizován ve spolupráci žadatele a 4 partnerů.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem státním rozpočtem ČR.