Investice do rozvoje vzdělávání

09.04.2012 00:01

Projekt "KLUBY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Zapojili jsme se od 1.3.2012 jako partneři do projektu "Kluby neformálního vzdělávání".
Projekt je zaměřen na podporu nabídky neformálního vzdělávání,individualizace neformálního vzdělávání a integračních aktivit pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve Zlínském kraji.Záměr projektu naplňuje také 10 vzdělávacích seminářů pro pedagogy a pracovníky NNO, kteří pracují v oblasti volnočasových aktivit pro děti se SVP.V projektu vzniknou a po dobu 2 školních roků budou vyvíjet svoji činnost kluby neformálního vzdělávání pro děti se SVP (aktivity v oblasti arteterapie, muzikoterapie, PC kroužků)
Další oblast činnosti pro děti a žáky představuje realizace 10-ti jednorázových integračních akcí, včetně zpracování metodických podkladů.Individualizace vzdělávání bude naplňována sestavením metodiky, vytvořením a naplňováním 30-ti individuálních plánů pro děti se SVP pro rozvoj jejich kompetencí v neformálním vzdělávání.
V projektu bude podpořeno 150 dětí se SVP, 25 pedagogů a pracovníku NNO. Projekt bude realizován ve spolupráci žadatele a 4 partnerů.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem státním rozpočtem ČR.

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Dětský domov

Sokolovská 620, Ostrožské předměstí, 687 24 Uherský Ostroh

+420 572591210