Za peníze se dá postavit dům, ale teprve láska z něj udělá domov

Dětský domov

Sokolovská 620
Uherský Ostroh
687 24

+420 572591210
dduhostroh@centrum.cz

Podpořte prosím přání dětí dětského domova

https://spln-prani.webnode.cz/

 (Daruj sen! | Donio) 

Bezpečný pohyb na silnicích

24.04.2019 00:00

Dne 24.4.2019 za krásného slunného, i když větrného počasí na Dětském dopravním hřišti v Uherském Hradišti, proběhlo odpoledne plné zábavy a ověření si jak svých dovedností v jízdě na koloběžce nebo jízdním kole, tak svých znalostí v dopravních předpisech a dopravních značek, které každý cyklista při své účasti v silničním provozu musí dobře znát. Dětský domov Uherský Ostroh, zde pořádal již 8. ročník této dopravně bezpečnostní akce s názvem „Bezpečný pohyb na silnicích.“
Tato akce proběhla pod patronací paní ředitelky Dětského domova Uherský Ostroh, Mgr. Jany Frühaufové, MBA, krajského koordinátora Besipu, pana Zdeňka Patíka a jeho kolegy pana Jaroslava Willerta, tak za aktivní součinnosti příslušníků Policie ČR, z Územního odboru Uherské Hradiště, v zastoupení paní Mileny Šabatové, z preventivního oddělení a tiskové mluvčí a pana Jiřího Šichy z dopravní policie. Dopravní hřiště nám poskytla ZŠ Sportovní 777 v Uherském Hradišti, za což panu řediteli Melichárkovi a správci dopravního hřiště panu Jančarovi děkujeme.
Akce se zúčastnilo celkem 50. dětí ve věku od 4. do 17. let, a to z Dětského domova Uherské Hradiště, Dětského domova Bojkovice, Dětského domova ve Strážnici, Dětského domova se ZŠ Vizovice, DDŠ Bystřice pod Hostýnem a děti z pořádajícího Dětského domova v Uherském Ostrohu.
Disciplíny byli různé dle věkových kategorií – pro nejmenší děti do 7 let znalost pohybu na komunikaci, jízda spojena s jízdou na kole či koloběžce, přenášení míčku přes překážkovou dráhu, tužkou spojování obrázků s dopravní tématikou. Pro děti do 10 let byl test Besipu, jízda na jízdním kole spojená s jízdou zručnosti a jízdou na komunikaci s dopravním značením a křižovatky s dopravní signalizací, poté překonávání překážkové dráhy s míčkem. Děti do 15 let rovněž absolvovali test Besipu pro chodce a cyklisty, pak jízdu na jízdním kole a chování se při jízdě na komunikaci a jízda křižovatkou, na závěr překážkovou dráhu s „alkobrýlemi“. Nejstarší skupina nad 15 let test Besipu pro chodce a cyklisty, následně rovněž jízdu na jízdním kole, včetně chování se při jízdě na komunikaci, jízda křižovatkou, s následnou překážkovou dráhou s „alkobrýlemi“. Mimo to děti měly možnost si vyzkoušet i chůzi pod vlivem drog, ne těch skutečných, ale opět simulovaných pomocí brýlí. Možnost vyzkoušet všechny „nešvary“ měli i přítomní vychovatelé a vychovatelky.
Snaha všech o dosažení co nejlepších výsledků byla velká. Nakonec vše zdárně dopadlo, a přestože došlo i k nějaké té drobné kolizi, nemělo to za následek žádné zranění. A proto všichni „s úsměvem“ očekávali na své výsledky v dopravní soutěži, zda právě na ně nečekají připravené ceny a dárky pro ty nejlepší.
Všichni splnili zadané úkoly, i když dle slov dohlížejícího dopravního policisty je „stále co zlepšovat“. A jak to nakonec všechno dopadlo?

1. kategorie do 7 let:

1. místo: Valerie Taragošová, DD Strážnice
2. místo: Dana Vašíčková, DD Strážnice
3. místo: Dan Hudec, DD Uherský Ostroh

2. Kategorie 8 – 10 let:

1. místo: Samuel Tabery, DD Strážnice
2. místo: Martin Prokeš, DD Uh. Hradiště
3. místo: Roman Botek, DD a ZŠ Vizovice

3. Kategorie 11 – 15 let:

1. místo: Pavel Mařík, DD Strážnice
2. místo: Thomas Stolarík, DD Uherské Hradiště
3. místo: Tomáš Horváth, DD a ZŠ Vizovice

4. Kategorie nad 15 let:

1. místo: Jan Mařák, DD Uherský Ostroh
2. místo: Pavel Minařík, DD Uherský Ostroh
3. místo: Málek Miroslav, DDŠ Bystřice pod Hostýnem

Dětem byly předány ceny a diplomy, které věnoval BESIP. Upomínkové předměty předala do každého dětského domova paní Šabatová z Územního odboru Policie ČR v Uherském Hradišti a plyšáky věnovala paní ředitelka Dětského domova Uherský Ostroh, Mgr. Jana Frühaufová, MBA. Sladkosti a další drobnosti děti obdržely od sponzorů této akce, a to od: Kosmetické služby Magda Čevelová, Jalubí, Potraviny Hráčková, Staré Město a fy. Centrobal s.r.o. Popovice. Všechny děti rovněž obdržely od Besipu reflexní plyšáky, které zvýší jejich bezpečnost při účasti v silničním provozu za snížené viditelnosti.
Na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat všem organizátorům, spoluorganizátorům, vychovatelům ze všech jmenovaných dětských domovů, ale i dětem za jejich snahu při soutěžích. Věříme, že touto akcí jsme přispěli k větší bezpečnosti všech zúčastněných dětí.

Bc. Radek Hnilička, vychovatel DD Uherský Ostroh